Parkering

Parkering er markert med blått. Det er også noen parkeringsplasser rundt Bekkevoll ungdomsskole hvor overnatting og bespisning for deltakere med deltakerkort A og B spiser.

Man kan også åpne kartet i Google Maps.

Bilde av parkeringsmuligheter