Turneringsreglement

Turneringen spilles etter NHF's lov, kamp- og konkurransereglement.

Træff håndballcup gjennomføres 1 - 3. september 2023 i Træffhuset og Idrettens hus. Turneringa avvikler cup for klassene J/G 10-16 - aktivitetsklasser J/G10-12 og konkurranseklasser J/G13-16.

SPILLETID

Innledende runder J/G 13-16 1 x 20 min J/G 10-12 1 x 20 min

Spilletiden i sluttspill er det samme som i de innledende kampene. Finale og bronsefinale i A-sluttspillet J/G 13-J/G16 2 x 15 min

Ved uavgjort i sluttspill 1 x 5 min. ekstraspill, fortsatt uavgjort, første mål vinner (nytt dommerkast).

Det skal så langt mulig unngås å stoppe tiden under avvikling av turneringskamper, kun ved hodeskade eller alvorlig skade. Det er ikke anledning til lagstimeout.

Ved poenglikhet etter innledende puljespill avgjøres rekkefølgen etter følgende (ref. § 14-8.5.3.2 – NHF):

  • Poeng i innbyrdes oppgjør
  • Målforskjell i innbyrdes oppgjør
  • Flest skårede mål i innbyrdes oppgjør
  • Målforskjell i samtlige spilte kamper i puljen
  • Flest skårede mål i alle spilte kamper i puljen
  • Loddtrekning

KAMPAVVIKLING

Aktivitetsklasser (J/G 10-12)

G10-12/J10-12 spilles i henhold til reglement i Trønder Energiserien. 5+1 spillere, uten avkast, men uten nedsenket tverrligger. Alle lag i aktivitetsklasser er garantert 4 kamper.

Lag i disse klassene (uten sluttspill) kan få dispensasjon til at spillere spiller på flere lag i klassen grunnet få spillere, dette skal ikke brukes til å toppe lag.

Alle klasser

Hjemmelag stiller til venstre for sekretariatet og stiller med godkjent kampball. J/G 10-12 spiller med ballstr 0, J/G13 og J/G 14 med ballstr 1 og J/G15 – J/G16 med ballstr 2. Dommer godkjenner kampball før start. Bortelag skifter drakter ved likhet. Klister er tillatt for J/G 15-16 (f 2005 og 2004).

Lagene bes være klare ved riktig bane 5 min før kampstart.

Dispensasjoner ang. spillere, gitt av arrangør og NHF, gjelder. I tillegg kan Træff håndballcup gi egne dispensasjoner etter søknad som sendes til TODO: …cup-emailadresse.

En spiller kan spille på flere lag, men ikke i samme klasse.

FORSIKRING

Alle spillere i aktivitetsklassene (J/G 10-12) er forsikret gjennom betalt klubbmedlemsskap.

Alle spillere i konkurranseklasse (J/G 13-16 – f 2007 eller seinere), må ha betalt spillerlisensen sin for å være dekket av forsikring.

PROTESTER

Protester skal leveres hovedsekretariatet innen 15 min etter kampslutt, og skal være skriftlig. Gebyr kr. 500,- må være betalt. Jury vil bestå av 1 dommer, 1 lagleder og 1 fra arrangementskomiteen.

PREMIERING

  • Lagspremie til nr. 1, 2, 3, 4 i A-sluttspill
  • Lagspremie til nr. 1, 2 i B-sluttspill.
  • J/G10-12: alle spillere får premie